Rechtsgebieden

Homerus Advocaten is van alle markten thuis en werkt voor iedereen. Natuurlijk in de eerste plaats voor alle mensen die

ons in het verleden in onze Bureau voor Rechtshulp tijd wisten te vinden. Maar verder voor iedereen die zich thuis voelt bij onze

directe, informele en resultaatsgerichte aanpak.

 

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, woonrecht, consumentenrecht, strafrecht, echtscheidingsrecht en vreemdelingenrecht. Waar moet u hierbij aan vooral aan denken?

 

Hieronder volgen een paar voorbeelden:


Arbeidsrecht

Ontslag, ander werk, loon

Woonrecht

Achterstallig onderhoud, huurprijs, ontruiming

Strafrecht

Boetes, zittingen bij de rechtbank (u heeft dan een dagvaarding ontvangen) , klachten over politie en justitie

Uitkeringsrecht

Werkloosheid en/of ziekte en/of bijstand

Consumentenrecht

Koop, kapotte apparaten, verzekeringen

Echtscheidingsrecht

Uit elkaar gaan; verdeling van de spullen en het geld, kinderen


Vreemdelingenrecht

Verblijfsvergunning krijgen en verlengen; partner naar Nederland laten komen;

Nederlands paspoort; opgepakt voor illegaal verblijf.

 


Heeft u één van deze problemen. Of een ander probleem? Of alleen maar een vraag? Neem dan meteen contact met ons op. We kunnen dan gauw met u bekijken wat er aan de hand is. Veel problemen zijn snel op te lossen. Daar hebben we ervaring mee. En, is een rechtszaak niet te voorkomen, dan kunt u dat beter maar meteen weten. Wij staan u bij en gaan er voor!