Tarieven

Voordelig en betaalbaar
Echte deskundigheid hoeft niet duur te zijn. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om uw vraag of geschil voor te leggen. Is rechtsbijstand gewenst, dan kijken we eerst of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Is dat het geval, dan wordt, afhankelijk van uw belastbaar inkomen een eigen bijdrage opgelegd.

 

Hieronder ziet u de eigen bijdrage tabel van de Raad voor Rechtsbijstand 2022.

 https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

 

Inkomensgrenzen en eigen bijdrage
In de wet op de Rechtsbijstand zijn de inkomensgrenzen, het vrijgestelde vermogen, en de eigen bijdragen voor gesubsidieerde rechtshulp vastgesteld. Als uw inkomen of vermogen hoger ligt dan de maximale bedragen in de tabel, komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De waarde van de eigen woning blijft bij de vermogensbeoordeling buiten beschouwing. Wel kan bijvoorbeeld het al gespaarde tegoed bij een spaarhypotheek als vermogen worden beschouwd.

Betaalde rechtshulp
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan kunnen wij u bijstaan tegen ons voordelige uurtarief. Voor het eerste gesprek van maximaal 30 minuten brengen we de kostprijs in rekening van € 50,- (inclusief BTW en inclusief alle kantoorkosten). Omdat wij 'juridische hulp' voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk willen laten zijn, hanteren wij na het eerste gesprek een gematigd uurtarief. Uw advocaat schat van tevoren zo goed mogelijk in hoeveel tijd met uw zaak gemoeid zal zijn. Tenzij u hierover met uw advocaat andere afspraken maakt, sturen wij u minimaal 1x per maand een rekening over de tot dan gewerkte uren en verschuldigde kosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. U wordt niet plotseling geconfronteerd met een forse eindafrekening. Voorziet de advocaat dat de zaak meer tijd in beslag gaat nemen dan hij in eerste instantie had verwacht, dan zal hij u hiervan op de hoogte brengen.

 

Voordelig en betaalbaar
Echte deskundigheid hoeft niet duur te zijn. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om uw vraag of geschil voor te leggen. Is rechtsbijstand gewenst, dan kijken we eerst of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Is dat het geval, dan wordt, afhankelijk van uw belastbaar inkomen een eigen bijdrage opgelegd. 

   

Inkomensgrenzen en eigen bijdrage
In de wet op de Rechtsbijstand zijn de inkomensgrenzen, het vrijgestelde vermogen, en de eigen bijdragen voor gesubsidieerde rechtshulp vastgesteld. Als uw inkomen of vermogen hoger ligt dan de maximale bedragen in de tabel, komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De waarde van de eigen woning blijft bij de vermogensbeoordeling buiten beschouwing. Wel kan bijvoorbeeld het al gespaarde tegoed bij een spaarhypotheek als vermogen worden beschouwd.

Betaalde rechtshulp
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan kunnen wij u bijstaan tegen ons voordelige uurtarief. Voor het eerste gesprek van maximaal 30 minuten brengen we de kostprijs in rekening van € 50,- (inclusief BTW en inclusief alle kantoorkosten). Omdat wij 'juridische hulp' voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk willen laten zijn, hanteren wij na het eerste gesprek een gematigd uurtarief. Uw advocaat schat van tevoren zo goed mogelijk in hoeveel tijd met uw zaak gemoeid zal zijn. Tenzij u hierover met uw advocaat andere afspraken maakt, sturen wij u minimaal 1x per maand een rekening over de tot dan gewerkte uren en verschuldigde kosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. U wordt niet plotseling geconfronteerd met een forse eindafrekening. Voorziet de advocaat dat de zaak meer tijd in beslag gaat nemen dan hij in eerste instantie had verwacht, dan zal hij u hiervan op de hoogte brengen.

 

Rechtsbijstandsverzekering

In de Grondwet ligt het recht op vrije advocaatkeuze verankerd. Dat geldt ook als u een rechtsbijstandsverzekering hebt. In een

uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 is het recht op vrije advocaatkeuze bevestigd.

 

Een rechtsbijstandsverzekeraar heeft het voor het oplossen van juridische problemen zelf juristen en soms ook advocaten in dienst, die u kunnen helpen. U bent echter gelet op bovenstaande uitspraak van het Europese Hof van Justitie niet altijd verplicht hiervan gebruik te maken. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt en u wilt een andere rechtsbijstandverlener kiezen dan een jurist of advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar, dan kan de rechtsbijstandsverzekeraar dit niet altijd weigeren.

 

Ook wanneer u een rechtsbijstandverzekering hebt kunt u daarom in veel gevallen bij ons terecht voor bijstand. Neemt u bij twijfel contact hierover met ons op? We zullen dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie.