Onze advocaten

Diane Pietersz

Diane werkt al meer dan 20 jaar in de sociale rechtshulp, en vanaf 2003 doet zij dat als advocaat. In die jaren heeft zij haar cliënten op vrijwel alle sociale rechtsgebieden waar zij tegen aan kunnen lopen, bijgestaan. Niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, verblijf en uitkeringen, sociale voorzieningen en consumenten problemen, ook is zij jarenlang opgekomen voor de rechten van gedetineerden tijdens hun verblijf in de Penitentiaire Inrichting.
 
Daarnaast is zij als voorzitter van de Raad van Bestuur van Dondersstraat 1 Advocaten en Rechtshulp Midden Advocaten in Utrecht ook bekend met de werkgeverskant van zaken. En dat is wel zo handig, ook als je aan de andere kant van de tafel staat. Diane is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan inzetten voor mensen die vanwege een ziekte, gebrek of stoornis tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld met betrekking tot hun uitkering (zoals WAO, WIA en Ziektewet), tot de voorzieningen vanuit de WMO,  Zorgverzekeringswet of tot hun werk. Wat is de drijfveer van Diane? Het beschermen van de burger tegen de grote, machtige overheid.


Diane heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sociaal zekerheidsrecht als  hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied. Diane is lid van de  Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ).


Jan Hoens

Jan Hoens werkt al jarenlang in de rechtshulp. Tijdens zijn studie in een wetswinkel, daarna bij een Bureau voor Rechtshulp. In 2004 werd hij advocaat. Strafzaken ging hij doen omdat hij zin had in wat nieuws. Al snel deed hij niets liever. De laatste jaren heeft hij veel tijd besteed aan langer lopende, ingewikkelde strafzaken, die regionaal en ook landelijk de nodige aandacht trokken (bijvoorbeeld: vrijspraak 12 jarige die aanvankelijk was veroordeeld voor verkrachting). Belastingstrafzaken, zedenmisdrijven en levensdelicten hebben zijn speciale aandacht. Ook de eenvoudigere en korter lopende strafzaken doet hij met veel plezier. Verdachten bijstaan tijdens het verhoor op het politiebureau deed hij al geregeld voordat elke verdachte per 1 maart 2016 recht had op dergelijke verhoorsbijstandJan staat ook slachtoffers van misdrijven bij. Hij is aangesloten bij het LANGSZ (Landeljk Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers). Jan heeft verder vanaf 2004 veel procedures op het gebied van het vreemdelingenrecht gedaan. Hij is lid van de landelijke werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken.. 

Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten algemene praktijk strafrecht, slachtofferrecht en vreemdelingenrecht (regulier) als hoofdrechtsgebieden geregistreerd.Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Joyce van Ewijk

Joyce is sinds 1994 werkzaam in de sociale rechtshulp. Daarvoor heeft ze enkele jaren voor een consumentenorganisatie gewerkt. Bescherming van de burger tegen de overheid en het bedrijfsleven is daarbij altijd leidraad geweest. Ook nu nog neemt zij vanuit die betrokkenheid deel aan de Reclame Code Commissie, die o.a. klachten behandelt over allerlei vormen van misleidende reclame.
 
Joyce is al 15 jaar gespecialiseerd in het personen- en familierecht, wat ze met veel plezier doet. Te denken valt aan echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, gerechtelijke vaststelling/ontkenning vaderschap, alimentatie en omgang en gezag. Kortom: alles wat met familie te maken heeft. Zaken met een internationaal karakter hebben haar bijzondere belangstelling. Joyce werkt daarnaast mee aan een project waarbij echtgenoten/partners digitaal hun scheiding kunnen regelen. Zo houdt de klant de regie meer in eigen handen en het kan ook nog aanzienlijk schelen in de kosten!
 
Naast het personen- en familierecht houdt Joyce zich sinds jaar en dag bezig met het reguliere vreemdelingenrecht: gezinsherenigingszaken maar ook visa kort verblijf. 
 

Joyce heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten Personen- en Familierecht en Vreemdelingenrecht   (regulier) als  hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Ze is lid van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht (FJR) en ze neemt deel aan de landelijke Werkgroep Vreemdelingen.


Wouter Kort

Wouter werkt sinds 2003 in de sociale rechtshulp. Eerst als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp Utrecht, vanaf 2005 als advocaat.

 

Wouter is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, woonrecht, arbeidsrecht en ook problemen rond bewindvoering, schulden, belastingen en toeslagen hebben zijn speciale aandacht.  Een uitkering wordt stopgezet, er dreigt ontslag, een PGB wordt teruggevorderd, of er is beslag gelegd op het inkomen. Dit zijn voorbeelden van ingrijpende problemen waarbij Wouter door zijn ervaring en kennis helder advies en deskundige bijstand kan verlenen. Het doel hierbij is steeds om in goed overleg met de cliënt een passende oplossing te bereiken.

 

Wouter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sociaal zekerheidsrecht als  hoofdrechtsgebied geregistreerd.Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.


Office-manager

Mw. Priscilla de Vries